درباره:شهر باقرشهر

با سلام خدمت تمام اهالی باقرشهر
در این سایت در مورد مشکلات مردوم حرف میزنیم
1_بیکاری جوانان
2_ریشه ازدواج های ناموفق جوانان
3_طرح های دردست اجرای شهرداری باقرشهر
4_ هیت امنای مساجت شهر
5_قهوه خانه ها شهر
6_مراکز درمانی
7_بهترین مراکز تعمیراتی شهر
8_مغازه ها :سوپر مارکت هاولبنیاتی هاو  تعمیرگاهاوخدمات کامپیوتری و غیره
 9_مرکز ترک اعتیاد(کمپها ترک اعتیاد
)

گزارش تخلف
بعدی